Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 089 89 00 200
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

BÌNH N26 | 41 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 3,800,000 VNĐ

Xem

BÌNH N2 | 30L CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,768,000 VNĐ

Xem

BÌNH N3 | 25L CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,530,000 VNĐ

Xem

BÌNH N5 | 18L CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,125,000 VNĐ

Xem

BÌNH N6 | 13L CÓ VAN

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,150,000 VNĐ

Xem

BÌNH N7 | CÓ VAN

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,080,000 VNĐ

Xem

BÌNH N8 | 9L CÓ VAN

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,000,000 VNĐ

Xem

BÌNH N109 | 5.5L CÓ VAN

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 759,000 VNĐ

Xem

BÌNH N29 LỚN | 56L

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 7,500,000 VNĐ

Xem

BÌNH N27 LỚN | 43L

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 5,090,000 VNĐ

Xem

BÌNH N26 LỚN | 41L KHÔNG VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 3,650,000 VNĐ

Xem

BÌNH N26 LỚN | 41 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 3,800,000 VNĐ

Xem

BÌNH N18 LỚN | 38L

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 81.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,950,000 VNĐ

Xem

BÌNH N23 LỚN | 30 LÍT

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 130.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,230,000 VNĐ

Xem

BÌNH N2V | CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,768,000 VNĐ

Xem

BÌNH N2 | 30L KHÔNG VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,520,000 VNĐ

Xem

BÌNH N140 LỚN | 21 LÍT

Đ/k miệng: 18.2 CM

Cao: 81 CM

SX: KOREA

Giá lẻ: 1,550,000 VNĐ

Xem

BÌNH N5 | 18 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,125,000 VNĐ

Xem

BÌNH N106 | 20 LÍT

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH N20 | 20 LÍT

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 82 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,300,000 VNĐ

Xem

BÌNH N79 | 19 LÍT

Đ/k miệng: 24.7 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,288,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 18L | 18L ÍT

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,038,000 VNĐ

Xem

BÌNH N133 | 18L

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH N105 | 18L

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH N10 LỚN| 10 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 60 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 810,000 VNĐ

Xem

BÌNH N81 | 9.5 LÍT

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 101 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 810,000 VNĐ

Xem

BÌNH N10 NHỎ | 9 LÍT

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 51.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 660,000 VNĐ

Xem

BÌNH N8 | 9L CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,000,000 VNĐ

Xem

BÌNH N9 | 12.8 LÍT

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 63.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 688,000 VNĐ

Xem

BÌNH N8 | 9L KHÔNG VÒI

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 888,000 VNĐ

Xem

BÌNH N124 | 8.5 LÍT

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 38.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 700,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 12L | 12 LÍT

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn quốc

Giá lẻ: 888,000 VNĐ

Xem

BÌNH N148 | 3.5 LÍT

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 44.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 545,000 VNĐ

Xem

BÌNH N147 | 3.2 LÍT

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 53.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 525,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 3L | 3 LÍT

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 23 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 375,000 VNĐ

Xem

BÌNH N97 | 6.5 LÍT

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 580,000 VNĐ

Xem

BÌNH N45 | 6.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 89.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 590,000 VNĐ

Xem

BÌNH N58 | 4.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 395,000 VNĐ

Xem

BÌNH N71 | 5 LÍT

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 46 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 392,000 VNĐ

Xem

BÌNH N40 | 5 LÍT

Đ/k miệng: 8.2 cm

Cao: 41.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 460,000 VNĐ

Xem

BÌNH N149 | 2.2 LÍT

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 44.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 550,000 VNĐ

Xem

BÌNH N33 | 2 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 280,000 VNĐ

Xem

BÌNH N28 | 2 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 268,000 VNĐ

Xem

BÌNH N22 |2 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 36.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 289,000 VNĐ

Xem

BÌNH N70 | 2 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 260,000 VNĐ

Xem

BÌNH N64 | 1.8 LÍT

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 35 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 230,000 VNĐ

Xem

BÌNH N37 | 1.8 LÍT

Đ/k miệng: 6.6 cm

Cao: 39 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 262,000 VNĐ

Xem

BÌNH N65 | 1.7 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 225,000 VNĐ

Xem

BÌNH N92 | 800 ML

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 200,000 VNĐ

Xem

BÌNH N38 | 1.2 LÍT

Đ/k miệng: 6.6 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 258,000 VNĐ

Xem

BÌNH N78 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 219,000 VNĐ

Xem

BÌNH N69 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 31 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 219,000 VNĐ

Xem

BÌNH N52 | 800 ML

Đ/k miệng: 7.4 cm

Cao: 16 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 192,000 VNĐ

Xem

BÌNH N31 | 800 ML

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 159,000 VNĐ

Xem

BÌNH N29 | 660 ML

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 162,000 VNĐ

Xem

BÌNH N32 | 600 ML

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 26.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 148,000 VNĐ

Xem

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu