Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 089 89 00 200
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình Ngâm 7.0 Đến 12 lít

Bình Ngâm 7.0 Đến 12 lít

☎ 0918 237 078 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

BÌNH N11 | 7 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 50 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 800,000 VNĐ

Xem

BÌNH N12 | 7 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 55 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 800,000 VNĐ

Xem

BÌNH N13 | 7 LÍT

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 615,000 VNĐ

Xem

BÌNH N82 | 7.5 LÍT

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 80 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 680,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 8L | 8 LÍT

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 689,000 VNĐ

Xem

BÌNH N43 | 8.5 LÍT

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 625,000 VNĐ

Xem

BÌNH N80 | 8.5 LÍT KHÔNG VÒI

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 766,000 VNĐ

Xem

BÌNH N80 | 8.5 LÍT CÓ VÒI

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 895,000 VNĐ

Xem

BÌNH N124 | 8.5 LÍT

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 38.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 700,000 VNĐ

Xem

BÌNH N8 | 9L KHÔNG VÒI

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 888,000 VNĐ

Xem

BÌNH N8 | 9L CÓ VÒI

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,000,000 VNĐ

Xem

BÌNH N10 NHỎ | 9 LÍT

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 51.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 660,000 VNĐ

Xem

BÌNH N81 | 9.5 LÍT

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 101 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 810,000 VNĐ

Xem

BÌNH N10 LỚN| 10 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 60 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 810,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 10L | 10 LÍT

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 35 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 862,000 VNĐ

Xem

BÌNH N7 | 10.5 LÍT KHÔNG VAN

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 968,000 VNĐ

Xem

BÌNH N7 | 10.5 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,080,000 VNĐ

Xem

BÌNH N44 | 11 LÍT

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 76.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 720,000 VNĐ

Xem

BÌNH N137 | 11 LÍT

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,035,000 VNĐ

Xem

BÌNH N68 | 11.8 LÍT

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 92.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 900,000 VNĐ

Xem

BÌNH N9 | 12.8 LÍT

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 63.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 688,000 VNĐ

Xem

BÌNH N42 | 12 LÍT

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 85 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 762,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 12L | 12 LÍT

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn quốc

Giá lẻ: 888,000 VNĐ

Xem
Bình Ngâm 7.0 Đến 12 lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu