Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 089 89 00 200
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình Ngâm 3.0 đến 6.5 lít

Bình Ngâm 3.0 đến 6.5 lít

☎ 0918 237 078 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

BÌNH N41 | 3 LÍT

Đ/k miệng: 8.2 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 410,000 VNĐ

Xem

BÌNH N48 | 3 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 56 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 352,000 VNĐ

Xem

BÌNH N57 | 3 LÍT

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 43 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 342,000 VNĐ

Xem

BÌNH N59 | 3 LÍT

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 21.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 415,000 VNĐ

Xem

BÌNH N72 | 3 LÍT

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 305,000 VNĐ

Xem

BÌNH N75 | 3 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 59 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 379,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 3L | 3 LÍT

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 23 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 375,000 VNĐ

Xem

BÌNH N147 | 3.2 LÍT

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 53.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 525,000 VNĐ

Xem

BÌNH N23 NHỎ | 3.4 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 355,000 VNĐ

Xem

BÌNH N18 NHỎ | 3.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 35 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 340,000 VNĐ

Xem

BÌNH N19 NHỎ | 3.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 42 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 340,000 VNĐ

Xem

BÌNH N90 | 3.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 44 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 360,000 VNĐ

Xem

BÌNH N116 | 3.5 LÍT

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 61.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 428,000 VNĐ

Xem

BÌNH N148 | 3.5 LÍT

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 44.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 545,000 VNĐ

Xem

BÌNH N34 | 4 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 370,000 VNĐ

Xem

BÌNH N47 | 4 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 66.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 410,000 VNĐ

Xem

BÌNH N74 | 4 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 69 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 410,000 VNĐ

Xem

BÌNH N87 | 4 LÍT

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 34 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 410,000 VNĐ

Xem

BÌNH N91 | 4 LÍT

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 33.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 340,000 VNĐ

Xem

BÌNH N126 | 4 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 28.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 498,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 4L | 4 LÍT

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 30 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 398,000 VNĐ

Xem

BÌNH N17 | 4.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 42 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 379,000 VNĐ

Xem

BÌNH N46 | 4.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 430,000 VNĐ

Xem

BÌNH N58 | 4.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 395,000 VNĐ

Xem

BÌNH N114 | 4.5 LÍT

Đ/k miệng: 7.5 cm

Cao: 56 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 528,000 VNĐ

Xem

BÌNH N24 | 5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 416,000 VNĐ

Xem

BÌNH N40 | 5 LÍT

Đ/k miệng: 8.2 cm

Cao: 41.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 460,000 VNĐ

Xem

BÌNH N71 | 5 LÍT

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 46 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 392,000 VNĐ

Xem

BÌNH N56 | 5.5 LÍT

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 460,000 VNĐ

Xem

BÌNH N89 | 5.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 52 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 420,000 VNĐ

Xem

BÌNH N109 | 5.5 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 759,000 VNĐ

Xem

N13 NHỎ | 6 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 48.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 790,000 VNĐ

Xem

BÌNH N14 NHỎ | 6 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 76 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 577,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 6L | 6 LÍT

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 455,000 VNĐ

Xem

BÌNH N25 NHỎ | 6.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 75 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 455,000 VNĐ

Xem

BÌNH N45 | 6.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 89.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 590,000 VNĐ

Xem

BÌNH N97 | 6.5 LÍT

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 580,000 VNĐ

Xem
Bình Ngâm 3.0 đến 6.5 lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu