Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 089 89 00 200
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình ngâm 13 đến 24 lít

Bình ngâm 13 đến 24 lít

☎ 0918 237 078 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

BÌNH N6 | 13 LÍT KHÔNG VAN

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,010,000 VNĐ

Xem

BÌNH N6 | 13L CÓ VAN

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,150,000 VNĐ

Xem

BÌNH N15 | 13 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 850,000 VNĐ

Xem

BÌNH N16 | 13 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 56 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 850,000 VNĐ

Xem

BÌNH N138 | 13 LÍT

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,220,000 VNĐ

Xem

BÌNH N9 | 14 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 840,000 VNĐ

Xem

BÌNH N14 LỚN | 15 LÍT

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 59.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 870,000 VNĐ

Xem

BÌNH N13 | 15 LÍT

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,890,000 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 15L | 15 LÍT

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 36 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,000,000 VNĐ

Xem

BÌNH N21 LỚN | 16 LÍT

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,275,000 VNĐ

Xem

BÌNH N125 | 16 LÍT

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,400,000 VNĐ

Xem

BÌNH N24 | 16.5 LÍT

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 110.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,300,000 VNĐ

Xem

BÌNH N139 | 17 LÍT

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 63 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,310,000 VNĐ

Xem

BÌNH N5 | 18 LÍT KHÔNG VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,800,000 VNĐ

Xem

BÌNH N5 | 18 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,125,000 VNĐ

Xem

BÌNH N105 | 18L

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH N133 | 18L

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 18L | 18L ÍT

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,038,000 VNĐ

Xem

BÌNH N79 | 19 LÍT

Đ/k miệng: 24.7 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,288,000 VNĐ

Xem

BÌNH N20 | 20 LÍT

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 82 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,300,000 VNĐ

Xem

BÌNH N106 | 20 LÍT

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH TÁO 20L | 20 LÍT

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,268,000 VNĐ

Xem

BÌNH N140 LỚN | 21 LÍT

Đ/k miệng: 18.2 CM

Cao: 81 CM

SX: KOREA

Giá lẻ: 1,550,000 VNĐ

Xem

BÌNH N83 | 21L

Đ/k miệng: 24.5 cm

Cao: 49.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,950,000 VNĐ

Xem

BÌNH N4 | 22L KHÔNG VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,138,000 VNĐ

Xem

BÌNH N4 | 22L CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,310,000 VNĐ

Xem

BÌNH N123 | 24L

Đ/k miệng: 24 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,500,000 VNĐ

Xem
Bình ngâm 13 đến 24 lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu