Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 089 89 00 200
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình ngâm 1.5 đến 2.5 lít

Bình ngâm 1.5 đến 2.5 lít

☎ 0918 237 078 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

BÌNH N49 | 1.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.1 cm

Cao: 20 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 225,000 VNĐ

Xem

BÌNH N60 | 1.5 LÍT

Đ/k miệng: 6.7 cm

Cao: 36 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 248,000 VNĐ

Xem

BÌNH N61 | 1.5 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 225,000 VNĐ

Xem

BÌNH N117 | 1.5 LÍT

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 43.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 305,000 VNĐ

Xem

BÌNH N122 | 1.5 LÍT

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 43.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 380,000 VNĐ

Xem

BÌNH N65 | 1.7 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 225,000 VNĐ

Xem

BÌNH N37 | 1.8 LÍT

Đ/k miệng: 6.6 cm

Cao: 39 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 262,000 VNĐ

Xem

BÌNH N64 | 1.8 LÍT

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 35 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 230,000 VNĐ

Xem

BÌNH N70 | 2 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 260,000 VNĐ

Xem

BÌNH N22 |2 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 36.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 289,000 VNĐ

Xem

BÌNH N28 | 2 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 268,000 VNĐ

Xem

BÌNH N33 | 2 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 280,000 VNĐ

Xem

BÌNH N73 | 2.1 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 57.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 270,000 VNĐ

Xem

BÌNH N149 | 2.2 LÍT

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 44.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 550,000 VNĐ

Xem

BÌNH N110 | 2.3 LÍT

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 27 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 305,000 VNĐ

Xem

BÌNH N26 NHỎ |2.4 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 36.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 330,000 VNĐ

Xem

BÌNH N63 | 2.4 LÍT

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 240,000 VNĐ

Xem

BÌNH N20 | 2.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 35.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 288,000 VNĐ

Xem

BÌNH N21 | 2.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 46 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 340,000 VNĐ

Xem

BÌNH N27 | 2.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 310,000 VNĐ

Xem

BÌNH N39 | 2.5 LÍT

Đ/k miệng: 8.2 cm

Cao: 41.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 415,000 VNĐ

Xem

BÌNH N88 | 2.5 LÍT

Đ/k miệng: 10.1 cm

Cao: 30 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 365,000 VNĐ

Xem

BÌNH N121 | 2.5 LÍT

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 46 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 432,000 VNĐ

Xem
Bình ngâm 1.5 đến 2.5 lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu