Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 089 89 00 200
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình Ngâm Rượu Có Vòi

 Bình Ngâm Rượu Có Vòi

☎ 0918 237 078 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

Bình PH3 | 3 lít có van

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 38 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 219,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH4 | 4 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 274,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH5 | 5 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 341,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH6 | 6 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 346,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH62 | 6.2 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 43 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 363,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH75 | 7.5 LÍT

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 462,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH8 | 8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 44cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 707,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH10 | 10 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 49cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 742,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH12 | 12 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 15cm

Cao: 54cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 776,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH18 | 18 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 22cm

Cao: 57cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,379,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH23 | 23 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 23cm

Cao: 60 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,638,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH48 | 4.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 50 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 310,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH58 | 5.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 35 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 376,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH78 | 7.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 46 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 469,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH98 | 9.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 57 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 569,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH108 | 10.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 39 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 615,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH138 | 13.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 46 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 719,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH146 CÓ VÒI | PH146V

Đ/k miệng: 16cm

Cao: 55cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 800,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH168 | 16.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 57 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 810,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH178 | 17.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 42 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 901,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH218 | 21.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 50 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,040,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH258 | 25.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 58 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,189,000 VNĐ

Xem
 Bình Ngâm Rượu Có Vòi

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu