Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 082 8888 368
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình Bầu 41 lít - PLUS26

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 3,850,000 VNĐ

Xem

Bình Bầu 30 lít - PLUS2

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,985,000 VNĐ

Xem

Bình Bầu 25 lít - PLUS3

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,735,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 18 lít - PLUS5

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,090,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 13 lít - PLUS6

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,310,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 10.5 lít - PLUS7

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,080,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 9 lít - PLUS8

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 980,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 5.5 lít - PLUS109

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 845,000 VNĐ

Xem

Bình Trụ 56 lít - BIG29

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 7,600,000 VNĐ

Xem

Bình Trụ 43 lít - BIG27

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 5,200,000 VNĐ

Xem

Bình Bầu 41 lít - BIG26

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 3,600,000 VNĐ

Xem

Bình Bầu 41 lít - BIG26V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 3,850,000 VNĐ

Xem

Bình Trụ 38 lít - BIG18

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 81.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 3,050,000 VNĐ

Xem

Bình Trụ 30 lít - BIG23

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 130.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,350,000 VNĐ

Xem

Bình Bầu 30 lít - BIG2V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,985,000 VNĐ

Xem

Bình Bầu 30 lít - BIG2

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,750,000 VNĐ

Xem

DÁNG TRỤ 21 LÍT - HIGH140

Đ/k miệng: 18.2 CM

Cao: 81 CM

SX: KOREA

Giá lẻ: 1,635,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 18 lít - HIGH5V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,090,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 20 lít - HIGH106

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 955,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 20 lít - HIGH20

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 82 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,450,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 19 lít - APPLE79

Đ/k miệng: 24.7 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,280,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 18 lít - APPLE18T

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,150,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 18 lít - HIGH133

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,080,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 18 lít - HIGH105

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 835,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 10 lit - FIT10

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 60 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 895,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 10 lít - FIT130

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 670,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 10 lít - FIT102

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 602,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 9.5 lít - FIT81

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 101 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 880,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 9 lít - FIT10

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 51.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 715,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 9 lít - FIT8V

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 980,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 12.8 lít - FIT9x

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 63.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 795,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 9 lít - FIT8

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 890,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 6 lít - SMALL100

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 410,000 VNĐ

Xem

Mẫu Mới 3.5 lít - HOT148

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 44.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 520,000 VNĐ

Xem

Mẫu Mới 3.2 lít - HOT147

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 53.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 528,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 3 lít - APPLE3L

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 23 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 395,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 3 lít - SMALL142

Đ/k miệng: 11.5 cm

Cao: 19 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 360,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 6.5 lít - SMALL97

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 595,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 6.5 lít - SMALL45

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 89.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 590,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 4.5 lít - SMALL58

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 425,000 VNĐ

Xem

Mẫu Mới 2.2 lít - HOT149

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 44.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 492,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 2 lít - CUTE84

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 21 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 289,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 2 lít - MINI36

Đ/k miệng: 6.6 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 300,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 2 lít - MINI33

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 285,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 2 lít - MINI28

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 286,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 2 lít - MINI22

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 36.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 295,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 1.9 lít - MINI70

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Kiện: 4 bình: 0 VNĐ

Giá lẻ: 297,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 1.8 lít - MINI64

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 35 cm

SX: Hàn Quốc

Kiện: 4 bình: 0 VNĐ

Giá lẻ: 235,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 1 lít - FOXY140

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 32 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 217,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 1 lít - FOXY136

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 199,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 0.8 lít - FOXY92

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 215,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.75 lít - FOXY141

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 30 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 179,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.7 lít - FOXY146

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 31 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 182,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.7 lít - FOXY135

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 180,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.5 lít - FOXY145

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 165,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.5 lít - FOXY134

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 26 cm

SX: Hàn quốc

Giá lẻ: 162,000 VNĐ

Xem

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu