Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình ngâm rượu Không Vòi

Bình ngâm rượu Không Vòi

☎ 0918 237 078 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

BÌNH PH900 | 900 ML

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 15 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 135,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH27 | 2.7 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 168,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH26 | 2.6 LÍT

Đ/k miệng: 8,5 cm

Cao: 38 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 179,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH 76

Đ/k miệng: 11.5 cm

Cao: 50 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 362,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH15 | 1.5 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 111,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH151 | 1.5 LÍT

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 24 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 55,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH351 | 3.5 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 97,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH501 | 5 LÍT

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 34 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 141,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH37 | 3.7 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 179,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH77 | 7.7 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 410,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH167 | 16.7 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 756,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH450 | 450 ML

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 65,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH750 | 750 ML

SX: Việt Nam

Giá lẻ: 81,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH1 | 1 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 103,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH2 | 2 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 135,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH3 | 3 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 163,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH4 | 4 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 228,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH5 | 5 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 288,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH6 | 6 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 292,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH62 | 6.2 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 294,000 VNĐ

Xem

Bình Ngâm Bầu 7.5 lít B-75

SX: Việt Nam

Giá lẻ: 378,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH8 | 8 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 540,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH10 | 10 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 615,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH12 | 12 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 648,000 VNĐ

Xem

BÌNH PPHH18 | 18 LÍT

Đ/k miệng: 22 cm

Cao: 57 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,242,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH23 | 23 LÍT

Đ/k miệng: 23 cm

Cao: 60 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,512,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH800 | 800 ML

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 27 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 103,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH118 | 1.18 LÍT

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 37 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 113,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH148 | 1.48 LÍT

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 31 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 124,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH18 | 1.8 LÍT

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 135,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH228 | 2.28 LÍT

Đ/k miệng: 8,5 cm

Cao: 49 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 172,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH28 | 2.8 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 184,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH38 | 3.8 LÍT

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 205,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH48 | 4.8 LÍT

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 50 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 248,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH58 | 5.8 LÍT

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 35 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 313,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH78 | 7,8 LÍT

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 46 cm

SX: Việt Nam

Giá lẻ: 400,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH98 | 9.8 LÍT

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 57 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 452,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH108 | 10.8 LÍT

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 39 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 504,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH138 | 13.8 LÍT

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 46 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 595,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH168 | 16.8 LÍT

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 57 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 702,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH178 | 17.8 LÍT

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 42 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 825,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH218 | 21.8 LÍT

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 50 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 964,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH258 | 25,8 LÍT

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 58 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,052,000 VNĐ

Xem
Bình ngâm rượu Không Vòi

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu