Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  082 8888 368 - 0918 237 078
icon email  75nokia@gmail.com

Bình ngâm rượu Không Vòi

Bình Ngâm Thuốc 1.5 lít BT-15

Đ/k miệng: 6 cm

Cao: 24 cm

SX: Việt Nam

50,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Thuốc 3.5 lít BT-35

SX: Việt Nam

90,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Thuốc 5 lít BT5

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 34 cm

SX: Việt Nam

130,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 1.5 lít B-15

SX: Việt Nam

105,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Tròn 2.7 lít TR-27

SX: Việt Nam

155,000 VNĐ

xem

Bình Táo Bầu 3.7 lít TB-37

SX: Việt Nam

170,000 VNĐ

xem

Bình Táo Bầu 7.7 lít TB-77

SX: Việt Nam

380,000 VNĐ

xem

Bình Táo Bầu 16.7 lít TB_167

SX: Việt Nam

700,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 0.45 lít B-045

SX: Việt Nam

60,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 0.75 lít B-075

SX: Việt Nam

75,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 1 lít B1

SX: Việt Nam

95,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 2 lít B2

SX: Việt Nam

125,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 3 lít B3

SX: Việt Nam

155,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 4 lít B4

SX: Việt Nam

175,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 5 lít B5

SX: Việt Nam

230,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 6 lít B6

SX: Việt Nam

270,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 6.2 lít B-62

SX: Việt Nam

280,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 7.5 lít B-75

SX: Việt Nam

360,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 8 lít B8

SX: Việt Nam

500,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 10 lít B10

SX: Việt Nam

570,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 12 lít - B12

SX: Việt Nam

600,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 18 lít B18

Đ/k miệng: 22 cm

Cao: 57 cm

SX: Việt Nam

1,150,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Bầu 23 lít

Đ/k miệng: 23 cm

Cao: 60 cm

SX: Việt Nam

1,400,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 0.8 lít T-08

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 27 cm

SX: Việt Nam

95,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 1.18 lít T-118

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 37 cm

SX: Việt Nam

105,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 1.48 lít T-148

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 31 cm

SX: Việt Nam

115,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 1.8 lít T-18

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 41 cm

SX: Việt Nam

125,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 2.8 lít T-28

SX: Việt Nam

170,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 3.8 lít T-38

SX: Việt Nam

190,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 4.8 lít T-48

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 50 cm

SX: Việt Nam

230,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 5.8 lít T-58

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 35 cm

SX: Việt Nam

290,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 7.8 lít T-78

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 46 cm

SX: Việt Nam

370,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 9.8 lít T-98

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 57 cm

SX: Việt Nam

420,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 10.8 lít T_108

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 39 cm

SX: Việt Nam

480,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 13.8 lít T_138

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 46 cm

SX: Việt Nam

550,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 16.8 lít T_168

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 57 cm

SX: Việt Nam

650,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 17.8 lít T_178

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 42 cm

SX: Việt Nam

690,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 21.8 lít T_218

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 50 cm

SX: Việt Nam

800,000 VNĐ

xem

Bình Ngâm Trụ 25.8 lít T_258

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 58 cm

SX: Việt Nam

900,000 VNĐ

xem

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu