Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 082 8888 368
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình Ngâm 7.0 Đến 12 lít

Bình Ngâm 7.0 Đến 12 lít

☎ 082 8888 368 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

Dáng Táo 12 lít - APPLE12Tx

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn quốc

Giá lẻ: 868,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 12 lít - FIT131x

Đ/k miệng: 15 Cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 720,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 12 lít - FIT103x

Đ/k miệng: 15 Cm

Cao: 34 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 680,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 12 lít - FIT42x

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 85 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 800,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 12.8 lít - FIT9x

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 63.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 795,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 11.5 lít - FIT68x

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 92.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 950,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 11 lít - FIT137x

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 980,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 11 lít - FIT44x

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 76.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 790,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 10.5 lít - FIT7Vx

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,080,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 10.5 lít - FIT7x

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 970,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 10 lít - APPLE10T

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 35 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 785,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 10 lít - FIT130

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 670,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 10 lít - FIT102

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 602,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 10 lit - FIT10

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 60 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 895,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 9.5 lít - FIT81

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 101 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 880,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 9 lít - FIT10

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 51.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 715,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 9 lít - FIT8V

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 980,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 9 lít - FIT8

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 45 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 890,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 8.5 lít - FIT124

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 38.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 875,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 8.5 lít - FIT80V

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 925,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 8.5 lít - FIT80

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 725,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 8.5 lít - FIT43

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 735,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 8 lít - APPLE8T

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 736,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 8 lít - FIT129

Đ/k miệng: 13 cm

Cao: 26 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 605,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 8 lít - FIT101

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 32 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 570,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 7.5 lít - FIT82

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 80 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 790,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 7 lít - FIT13

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 695,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 7 lít - FIT12

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 55 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 870,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 7 lít - FIT11

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 50 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 835,000 VNĐ

Xem
Bình Ngâm 7.0 Đến 12 lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu