Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 082 8888 368
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình Ngâm 3.0 đến 6.5 lít

Bình Ngâm 3.0 đến 6.5 lít

☎ 082 8888 368 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

Dáng Trụ 6.5 lít - SMALL97

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 595,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 6.5 lít - SMALL45

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 89.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 590,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 6.5 lít - SMALL25

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 75 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 480,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 6 lít - APPLE6L

Đ/k miệng: 14 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 475,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 6 lít - SMALL128

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 24 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 400,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 6 lít - SMALL100

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 410,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 6 lít - SMALL14

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 76 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 470,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 6 lít - SMALL13

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 48.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 825,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 5.5 lít - SMALL109V

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 845,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 5.5 lít - SMALL89

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 52 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 460,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 5.5 lít - SMALL56

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 489,000 VNĐ

Xem

Dáng Gấu 5 lít - BEAR71

Đ/k miệng: 9.5 cm

Cao: 46 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 392,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 5.lít - CUTE40

Đ/k miệng: 8.2 cm

Cao: 41.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 450,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 5.lít - SMALL24

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 465,000 VNĐ

Xem

Dáng Lạ 4.5 lít - SMALL114

Đ/k miệng: 7.5 cm

Cao: 56 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 475,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 4.5 lít - SMALL58

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 425,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 4.5 lít - SMALL46

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 450,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 4.5 lít - SMALL17

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 42 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 380,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 4 lít - APPLE4L

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 30 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 435,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 4 lít - SMALL127

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 21 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 390,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 4 lít - SMALL126

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 28.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 472,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 4 lít - SMALL99

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 25 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 340,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 4 lít - SMALL91

Đ/k miệng: 11 cm

Cao: 33.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 370,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 4 lít - SMALL87

Đ/k miệng: 11.8 cm

Cao: 34 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 440,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 4 lít - SMALL74

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 69 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 435,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 4 lít - SMALL47

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 66.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 420,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 4 lít - SMALL34

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 410,000 VNĐ

Xem

Mẫu Mới 3.5 lít - HOT148

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 44.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 520,000 VNĐ

Xem

Dáng Lạ 3.5 lít - SEXY116

Đ/k miệng: 8 cm

Cao: 61.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 470,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 3.5 lít - SMALL90

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 44 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 389,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 3.5 lít - SMALL19

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 42 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 355,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 3.5 lít - SMALL18

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 35 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 360,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 3.4 lít - SMALL23

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 375,000 VNĐ

Xem

Mẫu Mới 3.2 lít - HOT147

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 53.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 528,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 3 lít - APPLE3L

Đ/k miệng: 10 cm

Cao: 23 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 395,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 3 lít - SMALL142

Đ/k miệng: 11.5 cm

Cao: 19 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 360,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 3 lít - SMALL119

Đ/k miệng: 6.6 cm

Cao: 68 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 430,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 3 lít - SMALL75

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 59 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 405,000 VNĐ

Xem

Dáng Gấu 3 lít - BEAR72

Đ/k miệng: 9 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 325,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 3 lít - CUTE59

Đ/k miệng: 11.9 cm

Cao: 21.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 435,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 3 lít - SMALL57

Đ/k miệng: 8.6 cm

Cao: 43 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 370,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 3lít - SMALL48

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 56 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 376,000 VNĐ

Xem

Dáng Ovan 3 lít - SMALL41

Đ/k miệng: 8.2 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 435,000 VNĐ

Xem
Bình Ngâm 3.0 đến 6.5 lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu