Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  082 8888 368 - 0918 237 078
icon email  75nokia@gmail.com

Bình Ngâm 25 đến 73 lít

Bình Trụ 73 lít - BIG1

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 80 cm

SX: Hàn Quốc

9,700,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 63 lít - BIG25

Đ/k miệng: 28.5 cm

Cao: 93 cm

SX: Hàn Quốc

7,600,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 56 lít - BIG29

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

7,600,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 44.5 lít - BIG19

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 99 cm

SX: Hàn Quốc

3,660,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 43 lít - BIG27

Đ/k miệng: 34.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

5,200,000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - BIG26V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

SX: Hàn Quốc

3,850,000 VNĐ

xem

Bình Bầu 41 lít - BIG26

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 90 cm

SX: Hàn Quốc

3,600,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 38 lít - BIG18

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 81.5 cm

SX: Hàn Quốc

3,050,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 30 lít - BIG23

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 130.5 cm

SX: Hàn Quốc

2,350,000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - BIG2V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

2,985,000 VNĐ

xem

Bình Bầu 30 lít - BIG2

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

2,750,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 27.5 lít - BIG28

Đ/k miệng: 28.5 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

3,750,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25.3 lít - BIG17

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 58 cm

SX: Hàn Quốc

2,775,000 VNĐ

xem

Bình Trụ 25 lít - BIG22

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 110.5 cm

SX: Hàn Quốc

1,995,000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - BIG3V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

SX: Hàn Quốc

2,735,000 VNĐ

xem

Bình Bầu 25 lít - BIG3

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 67 cm

SX: Hàn Quốc

2,475,000 VNĐ

xem

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu