Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 082 8888 368
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình ngâm 13 đến 24 lít

Bình ngâm 13 đến 24 lít

☎ 082 8888 368 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

Bình Bầu 22 lít - HIGH4+

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,280,000 VNĐ

Xem

Bình Trụ 21 lít - HIGH83+

Đ/k miệng: 24.5 cm

Cao: 49.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,950,000 VNĐ

Xem

DÁNG TRỤ 21 LÍT - HIGH140

Đ/k miệng: 18.2 CM

Cao: 81 CM

SX: KOREA

Giá lẻ: 1,635,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 20 lít - APPLE20T

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,390,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 20 lít - HIGH106

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 955,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 20 lít - HIGH20

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 82 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,450,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 19 lít - APPLE79

Đ/k miệng: 24.7 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,280,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 18 lít - APPLE18T

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,150,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 18 lít - HIGH133

Đ/k miệng: 16.5 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,080,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 18 lít - HIGH105

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 37 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 835,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 18 lít - HIGH5V

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,090,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 18 lít - HIGH5

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,895,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 17 lít - HIGH139

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 63 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,450,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 16.5 lít - HIGH24

Đ/k miệng: 12.5 cm

Cao: 110.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,450,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 16 lít - HIGH125

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,350,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 16 lít - HIGH21

Đ/k miệng: 16.3 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,375,000 VNĐ

Xem

Dáng Táo 15 lít - APPLE15T

Đ/k miệng: 17.5 cm

Cao: 36 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 986,000 VNĐ

Xem

Dáng Vuông 15 lít - HIGH132

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 31 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 915,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 15 lít - HIGH113

Đ/k miệng: 23.2 cm

Cao: 37.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,750,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 15 lít - HIGH104

Đ/k miệng: 15 cm

Cao: 36 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 795,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 15 lít - HIGH14

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 59.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 995,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 14 lít - HIGH9

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 70 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 950,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 13 lít - HIGH138

Đ/k miệng: 18.2 cm

Cao: 47 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,250,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 13 lít - HIGH16

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 56 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 975,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 13 lít - HIGH15

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 965,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 13 lít - HIGH6V

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,310,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 13 lít - HIGH6

Đ/k miệng: 13.5 cm

Cao: 54 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 1,180,000 VNĐ

Xem

BÌNH N4 | 22L CÓ VAN

Đ/k miệng: 19.5 cm

Cao: 61 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 2,455,000 VNĐ

Xem

BÌNH N123 | 24L

Đ/k miệng: 24 cm

Cao: 57 cm

SX: Hàn Quốc

2C/KIỆN: 4,730,000 VNĐ

Giá lẻ: 2,500,000 VNĐ

Xem
Bình ngâm 13 đến 24 lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu