Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 082 8888 368
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình Ngâm Rượu Có Vòi

 Bình Ngâm Rượu Có Vòi

☎ 082 8888 368 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

Bình PH3 | 3 lít có van

Đ/k miệng: 8.5 cm

Cao: 38 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 175,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH4 | 4 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 195,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH5 | 5 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 250,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH6 | 6 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 290,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH62 | 6.2 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 17 cm

Cao: 43 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 300,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH75 | 7.5 LÍT

Đ/k miệng: 19 cm

Cao: 47 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 380,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH8 | 8 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 520,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH10 | 10 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 600,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH12 | 12 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 630,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH18 | 18 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,200,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH23 | 23 LÍT CÓ VAN

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 1,450,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH48 | 4.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 12 cm

Cao: 50 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 260,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH58 | 5.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 35 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 330,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH78 | 7.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 46 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 400,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH98 | 9.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 16 cm

Cao: 57 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 470,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH108 | 10.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 39 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 520,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH138 | 13.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 46 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 600,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH168 | 16.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 20 cm

Cao: 57 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 700,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH178 | 17.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 42 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 740,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH218 | 21.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 50 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 850,000 VNĐ

Xem

BÌNH PH258 | 25.8 LÍT CÓ VAN

Đ/k miệng: 25 cm

Cao: 58 cm

SX: PHÚ HÒA VN

Giá lẻ: 950,000 VNĐ

Xem
 Bình Ngâm Rượu Có Vòi

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu