Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 082 8888 368
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình ngâm 0.0 Đến 1.4 Lít

 Bình ngâm 0.0 Đến 1.4 Lít

☎ 082 8888 368 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

Dáng Trụ 1.4 lít - FOXY77

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 36 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 229,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 1.4 lít - CUTE50

Đ/k miệng: 8.1 cm

Cao: 18 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 227,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 1.2 lít - FOXY111

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 243,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 1.2 lít -CUTE51

Đ/k miệng: 7.4 cm

Cao: 18 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 216,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 1.2 lít - FOXY38

Đ/k miệng: 6.6 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 245,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 1 lít - FOXY140

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 32 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 217,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 1 lít - FOXY136

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 199,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 1 lít - FOXY108

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 32 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 235,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 1 lít - FOXY86

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 229,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 1 lít - FOXY78

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 235,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 1 lít - FOXY69

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 31 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 225,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 1 lít - FOXY66

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 32 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 199,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 0.9 lít - FOXY112

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 275,000 VNĐ

Xem

Dáng Lạ 0.9 lít - SEXY93

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 15 cm

SX: Hàn Quốc

Kiện: 4 bình: 0 VNĐ

Giá lẻ: 210,000 VNĐ

Xem

Dáng Trụ 0.86 lít - FOXY76

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 220,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 0.8 lít - FOXY92

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 215,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 0.8 lít - CUTE52

Đ/k miệng: 7.4 cm

Cao: 16 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 189,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 0.8 lít - FOXY31

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 168,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.75 lít - FOXY141

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 30 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 179,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 0.75 lít - FOXY107

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 192,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.75 lít - FOXY67

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 30 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 181,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.7 lít - FOXY146

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 31 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 182,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.7 lít - FOXY135

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 180,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 0.66 lít - FOXY29

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 171,000 VNĐ

Xem

Dáng Elip 0.6 lít - FOXY32

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 26.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 158,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.5 lít - FOXY145

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 165,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.5 lít - FOXY134

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 26 cm

SX: Hàn quốc

Giá lẻ: 162,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 0.5 lít - CUTE53

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 14 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 162,000 VNĐ

Xem

Dáng Bầu 0.5 lít - FOXY30

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 26 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 160,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.45 lít - FOXY96

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 25 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 160,000 VNĐ

Xem

Dáng Chai 0.375 lít - FOXY144

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 24 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 130,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 0.36 lít - CUTE54

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 125,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 0.225 lít - CUTE62

Đ/k miệng: 4.7 cm

Cao: 10 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 120,000 VNĐ

Xem

Dáng Tròn 0.18 lít - CUTE55

Đ/k miệng: 4.1 cm

Cao: 9.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 115,000 VNĐ

Xem
 Bình ngâm 0.0 Đến 1.4 Lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu