Hotline
854/19/22 Thống Nhất, P.15, Q.Gò Vấp, TP. HCM
hỗ trợ khách hàng icon  0918 237 078 - 082 8888 368
icon email  binhngamruougiasi@gmail.com

Bình ngâm 0.0 Đến 1.4 Lít

 Bình ngâm 0.0 Đến 1.4 Lít

☎ 082 8888 368 ☎ VIBER | ZALO | FACEBOOK

BÌNH N55 | 180 ML

Đ/k miệng: 4.1 cm

Cao: 9.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 115,000 VNĐ

Xem

BÌNH N62 | 225 ML

Đ/k miệng: 4.7 cm

Cao: 10 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 130,000 VNĐ

Xem

BÌNH N54 | 360 ML

Đ/k miệng: 5.9cm

Cao: 12 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 155,000 VNĐ

Xem

BÌNH N144 |375 ML

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 24 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH N96| 450 ML

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 25 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 201,000 VNĐ

Xem

BÌNH N30 | 480 ML

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 26 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 148,000 VNĐ

Xem

BÌNH N53 | 500 ML

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 14 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 159,000 VNĐ

Xem

BÌNH N134 | 500 ML

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 26 cm

SX: Hàn quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH N145 | 500 ML

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 120,000 VNĐ

Xem

BÌNH N32 | 600 ML

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 26.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 148,000 VNĐ

Xem

BÌNH N29 | 660 ML

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 162,000 VNĐ

Xem

BÌNH N135 | 700 ML

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 28 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 141,000 VNĐ

Xem

BÌNH N146 | 700 ML

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 31 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 0 VNĐ

Xem

BÌNH N67 | 750 ML

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 30 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 155,000 VNĐ

Xem

BÌNH N107 | 750 ML

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 175,000 VNĐ

Xem

BÌNH N141 | 800 ML

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 30 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 178,000 VNĐ

Xem

BÌNH N31 | 800 ML

Đ/k miệng: 3.9 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 159,000 VNĐ

Xem

BÌNH N52 | 800 ML

Đ/k miệng: 7.4 cm

Cao: 16 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 192,000 VNĐ

Xem

BÌNH N92 | 800 ML

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 31.5 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 200,000 VNĐ

Xem

BÌNH N76 | 900 ML

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 199,000 VNĐ

Xem

BÌNH N93 | 900 ML

Đ/k miệng: 7 cm

Cao: 15 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 209,000 VNĐ

Xem

BÌNH N112 | 900 ML

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 41 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 199,000 VNĐ

Xem

BÌNH N66 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 32 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 210,000 VNĐ

Xem

BÌNH N69 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 31 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 219,000 VNĐ

Xem

BÌNH N78 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 5.2 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 219,000 VNĐ

Xem

BÌNH N86 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 40 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 210,000 VNĐ

Xem

BÌNH 108 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 32 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 188,000 VNĐ

Xem

BÌNH N136 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 2 cm

Cao: 33 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 150,000 VNĐ

Xem

BÌNH N140 | 1 LÍT

Đ/k miệng: 3 cm

Cao: 32 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 212,000 VNĐ

Xem

BÌNH N38 | 1.2 LÍT

Đ/k miệng: 6.6 cm

Cao: 29 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 258,000 VNĐ

Xem

BÌNH N51 | 1.2 LÍT

Đ/k miệng: 7.4 cm

Cao: 18 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 200,000 VNĐ

Xem

BÌNH N111 | 1.2 LÍT

Đ/k miệng: 5 cm

Cao: 51 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 225,000 VNĐ

Xem

BÌNH N50 | 1.4 LÍT

Đ/k miệng: 8.1 cm

Cao: 18 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 215,000 VNĐ

Xem

BÌNH N77 | 1.4 LÍT

Đ/k miệng: 5.9 cm

Cao: 36 cm

SX: Hàn Quốc

Giá lẻ: 215,000 VNĐ

Xem
 Bình ngâm 0.0 Đến 1.4 Lít

Copyright @ 2017 binhngamruou.vn - All rights reserved. Design By ShopXanh.com - bình ngâm rượu